Priser 2022

Träning häst

7000:-/mån

Inackordering inkl strö, hösilage och full skötsel.

3500:-/ mån/box

3000:-/mån/lösdrift

Lektion 45 min med egen häst

400:-Ridhuskort helår

Ridhuskort halvår

Ridhuskort 1 månad

Ridhuskort 10 ggr

3000:-

2000:-

500:-

500:-